Projektbeskrivning

Ikoner, installation av Anna Stina Rehnström på varuhuset PUB under kulturhuvudstadsåret 1998.

Ikoner, installation av Anna Stina Rehnström på varuhuset PUB under kulturhuvudstadsåret 1998.