Projektbeskrivning

No Direction, videoinstallation, Anna Stina Rehnström, separatutställning på Centrala Gallery Birmingham UK 2019