Projektbeskrivning

Om kulturföreningen ApE

ApE arbetade på ett fantasifullt och innovativt sätt under åren 1984-2014 med att sprida konst och kultur utanför de etablerade arenorna, långt innan det blev ett vedertaget sätt för konstnärer att vara verksamma på.

ApE har genomfört projekt i parker och på torg, på gräs likaväl som på grus, på asfalt likaväl som på parkettgolv…
ApE har visat konst i källarlokaler och väntrum, på gallerier, konsthallar, trottoarer, muséer, Folkets Hus…
ApE har genomfört en-dagars happenings bland solbadarna i Tantolunden och bland stressade trafikanter i tunnelbanan.
ApE har ställt sig i vägen: ApE har diskuterat med kulturministern, med museichefer, blivit påhoppade av arga konstkritiker…
ApE har sökt kontakt med en större och mer konstovan publik än gallerivärldens, genom att fokusera på de sociala och politiska sammanhang vi alla är delaktiga i.
ApE har varit arrangörer för flera större utställningsprojekt, med inbjudna konstnärer, utställningar som visats på konsthallar och muséer. I samband med dessa har vi även arrangerat seminarier och debatter, som kretsat kring aktuella ämnen och som ofta ägt rum ute på torgen där människor rör sig.
ApE har producerat ett stort antal kulturella evenemang av skiftande omfattning och karaktär.

Några av ApE:s samarbetspartners:

Stockholms läns landsting; kulturförvaltningen, Kulturhuset Stockholm, Stockholms stad; kulturförvaltningen, Stockholms konstkansli, Stockholm Europas Kulturhuvudstad -98, Statens Kulturråd, Folkets Hus och Parker, ABF riks, ABF Stockholm, Södra Stockholms geriatriska klinik, KRO, LO, KC Öst, NCC, Grand Hotell Hörnan i Uppsala, Locum AB, Östhammars kommun, ABF Östhammar, Uppsala kommun samt konsthallar med flera utställningsanordnare.