Projektbeskrivning

Loading...

Ä G D – konst, identitet, hembygd

Vad är hembygd?

”Hembygd” (ty. Heimat) står för anknytning till en plats, tradition och släkt men
är därför också ett begrepp som historiskt annekterats av konservativa och även
högerextrema politiska organisationer. ”Hembygd” riskerar därför även idag att bli
ett exkluderande begrepp, där de som kommer utifrån blir ”de andra”, de som hör
till en annan plats eller ingen plats alls. Mot tanken på hembygd kan man ställa ett
mer nomadiskt förhållande mellan individ eller kollektiv och plats. Det samtida
urbana livet i Stockholm rör sig mellan dessa båda poler, med folk som har lång
anknytning till staden och andra som är mer mobila, och återigen andra som håller
på att bygga upp en mer långsiktig relation till platsen.

Om ÄGD

ÄGD vill bidra till nya möten mellan människor av olika härkomst, från skilda
åldersgrupper, samhällsskikt och yrkesgrupper.
Kombinationen hembygdsgård/samtidskonst har en stor potential för dessa
möten. Konsten undersöker de processer genom vilka vi blir till som människor
i en specifik, lokal hemvärld och hur denna kan verka både som en öppen,
inkluderande plats där förändring hela tiden sker, och som en plats för
bortträngning och förtryck av oliktänkande och annanhet.

Ä G D presenterades under åren 2011-2014 på hembygdsgårdar i Akalla, Älvsjö, Malmö, Vimmerby och Sala, på Studio44 Stockholm samt i samarbete med Huddinge hembygdsförening på Fullersta Konsthall.

Arbetet med konstprojektet Ä G D skedde i samverkan med Sveriges Hembygdsförbund och med stöd från flera håll, bl.a. Kulturrådet. Stockholms stad, Bildkonstnärsfonden och Skapande Skola.

Projektet Ä G D ville med konsten som redskap lyfta fram hembygdsrörelsens betydelse i dagens samhälle och bidra till en förnyelse av begreppet hembygd.  Projektet syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag.

Ä G D initierade möten mellan det kulturarv som förvaltas inom hembygdsrörelsen och samtidskonsten.

Till projektet hörde en diger hemsida samt workshops med skolelever, samt föredrag och visningar.