Projektbeskrivning

Långbåge. Workshop av Anna Stina Rehnström:Personal från förskola skjuter långbåge tillsammans med militärer från Livgardet.

Långbåge. Workshop av Anna Stina Rehnström: Personal från en förskola skjuter långbåge tillsammans med militärer från Livgardet.

Och sålunda menar han med bågskjutningens ”konst” inte ett sportsmässigt kunnande, som man, företrädesvis genom kroppsövningar, mer eller mindre kan tillägna sig, utan ett kunnande, vars ursprung är att söka i andliga övningar och vars syfte är att träffa i andlig mening; så att lärjungen i grunden siktar på sig själv och därvid kanske uppnår, att han träffar sig själv.
” I bågskjutningens konst” av Eugen Herrigel