Projektbeskrivning

Varje Dag representeras av ett mellanrum, videoverk av Anna Stina Rehnström

Varje Dag representeras av ett mellanrum, videoverk av Anna Stina Rehnström