Projektbeskrivning

Hemlös, objekt av Anna Stina Rehnström. Ljuslåda med korrigerad logotype

Hemlös, objekt av Anna Stina Rehnström. Ljuslåda med korrigerad logotype