Projektbeskrivning

ÄGD – Konst, hembygd, identitet, Anna Stina Rehnström

Kan man äga en plats?
• Vilka är de? Vilka är vi?
• Vad är hembygd?
• Vilka faktorer bidrar till att man känner sig delaktig och  välkommen på en plats, i ett sammanhang?Ä G D ville med konsten som redskap lyfta fram hembygdsrörelsens betydelse i dagens samhälle och bidra till förnyelse av begreppet hembygd.Ä G D ville initiera möten mellan det kulturarv som förvaltas inom hembygdsrörelsen och samtidskonsten.Ä G D genomfördes under åren 2011-2014 med stöd från bl.a. Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Stockholm stad och Sveriges Hembygdsförbund.

Bakgrund: ÄGD är ett konstprojekt om begreppet hembygd i vår tid. Projektet syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag.

Projektledare för Ä G D var konstnärerna Christina Göthesson och Anna Stina Rehnström (tidigare Erlandsson) i samverkan med Sveriges Hembygdsförbund.


ÄGD – Konst, hembygd, identitet, Anna Stina Rehnström